โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส

การประสานงานในส่วนของพาหนะ
:  ประกอบรถยนต์โตโยต้า รุ่น โคโรลล่า อัลติส
การเปลี่ยนแปลงแบบ – รุ่น ประเทศไทย

การประสานงานด้านการผลิต
: การทำงานร่วมกับสตูดิโอ และ ทีมงาน
เพื่อการถ่ายภาพแคตตาล็อก (การตลาดประเทศไทย)

ปี: 2553
โครงการ: โตโยต้า โคโรลล่า อัลติส
ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัทตัวแทน: Dentsu (Thailand) Ltd.
สื่อ: แคตตาล็อก
สถานที่ถ่ายทำ: นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
เปิดตัวประเทศ: ประเทศไทย