โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์

รับผิดชอบในการจัดหารถยนต์ตามมาตราฐานแบบ- รุ่น ประเทศอินเดีย เพื่อถ่ายภาพยนตร์ โฆษณาโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์

ปี: 2552
โครงการ: โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์
ลูกค้า: โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศอินเดีย)
บริษัทตัวแทน: Delphys Hakuhodo (Thailand) Co., Ltd.
สื่อ: โฆษณาโทรทัศน์
สถานที่ถ่ายทำ: ประเทศไทย
เปิดตัวประเทศ: ประเทศอินเดีย