Overview

องค์รวม

SPIN WORK CO., LTD. คือ ผู้ให้บริการส่งเสริม
กิจกรรมการขาย การวางแผนงานโฆษณา และผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร เราเป็นพันธมิตร กับ
บริษัทชั้นนำมากมาย

มีเครือข่ายองค์กรกว้างขวาง ซึ่งทำให้เรามีศักยภาพในการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาด หรือ กิจกรรม บันเทิง โดยการควบคุมการผลิตอย่างมืออาชีพ

สายงานธุรกิจ

ด้วยปรัชญาการออกแบบ และให้คำปรึกษา
ในการวางแผนกลยุทธ์ของเรา สำหรับ
การเลือกใช้สื่อต่างๆ ให้เหมาะสม