ความเป็นมา

SPIN WORK CO., LTD. คือ บริษัทผู้ให้บริการการส่งเสริมการขาย โดยรับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า ทีวีอินเทอร์เน็ต
การผลิตงานวิทยุ โทรทัศน์ งานสตูดิโอคุณภาพสูง วางแผนงานโฆษณาผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ ประสานงานทางธุรกิจแบบครบวงจร

เราเป็นบริษัทในเครือของ
SET International Incorporation

บริษัทตัวแทนทีให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งมีสำนักงาน อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลจัดทำกิจกรรม การส่งเสริมการขายให้บริษัทต่างๆทั่วโลกรวมทั้งบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการกำหนดมาตรฐานกิจกรรมการส่งเสริมการขายไว้ใน ระดับสูงมายาวนานกว่า 20 ปี
ด้วยชื่อเสียงที่ดีของ
SET international Incorporation

ผสมผสานกับความสัมพันธ์อันแนบแน่น และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุก ภูมิภาคของโลกได้ทำให้ SPIN WORK CO., LTD. เป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัท ชั้นนำในการดำเนินธุรกิจ
SPIN WORK CO., LTD. ก่อตั้งเมื่อปี 2549
จุดประสงค์ เพื่อประเมินผลคุณภาพ และเชื่อมโยงการบริการของ SET International Incorporation ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยมียุทธศาสตร์ ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทย                                                                                                                                                                              นอกจากนี้เราได้รับความไว้วางใจให้บริการในการดำเนินการผลิตสื่อสร้างสรรค์ มาแล้วมากมายจากบริษัทในเครือต่างๆ อาทิเช่น Miracle Brothers Co., Ltd. ,2S2P Entertainment Co.,Ltd. ,Cottonbud Co. Ltd., Helipad Co. Ltd. , Media Event Design Co., Ltd.
กลยุทธ์ทางการตลาดการรักษามาตราฐานการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์
และความใส่ใจในการเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เหมาะสม ทำให้ SPIN WORK CO., LTD. ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลผลิตงานคุณภาพ ให้กับบริษัทชั้นนำในระดับสากลด้วยดีตลอดมา