ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท SPIN WORK CO., LTD.
ก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม 2549
ประธานบริษัท นาย สฤษฏกุล แจ่มสมบูรณ์
ประธานกรรมการ นาย KOJI TAJITSU
บริษัทแม่ SET International Incorporation
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
บริษัทในเครือ Miracle Brothers Co., Ltd.,
2S2P Entertainment Co., Ltd.,
Helipad Co.,Ltd.
Cottonbud Co., Ltd.
Media Event Design Co., Ltd.
ติดต่อ
สำนักงาน อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 8F
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ + 66 [ 0 ] 2 – 656 – 1625 ~ 6
โทรสาร + 66 [ 0 ] 2 – 656 – 1624
อีเมล์ info@spinwork.net