จัดงานทดลองขับโตโยต้า 86

ด้วยความร่วมมือที่ดีจาก TRD Thailand Co., Ltd.
เราจัดงานแสดงการสาธิตเกี่ยวกับ การทดสอบด้านความปลอดภัย และการบำรุงรักษารถยนต์ ของรถยนต์โตโยต้า 86 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียตนาม

ปี: 2555
โครงการ: จัดงานทดลองขับโตโยต้า 86
ลูกค้า: โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศเวียตนาม)
บริษัทตัวแทน: Delphys Singapore Pte., Ltd.
สื่อ: จัดงานส่งเสริมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่ถ่ายทำ: ประเทศเวียตนาม
เปิดตัวประเทศ: ประเทศเวียตนาม