ทดลองขับเปรียบเทียบสมรรถนะ

ด้วยความร่วมมือที่ดีจาก TRD Thailand Co., Ltd.
เราได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อการบำรุงรักษารถยนต์ การทดลองขับ และ การดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานของบริษัท โตโยต้า ในภูมิภาคอาเซียน

ปี: 2554
โครงการ: ทดลองขับเปรียบเทียบสมรรถนะ
ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
บริษัทตัวแทน: SET International Inc.
สื่อ: จัดงานประชาสัมพันธ์
สถานที่ถ่ายทำ: ประเทศไทย
เปิดตัวประเทศ: ประเทศไทย