โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์

การประสานงานในส่วนของพาหนะ
: ประกอบรถยนต์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์
การเปลี่ยนแปลง แบบ – รุ่น ประเทศไทย

การประสานงานการขนส่งรถยนต์

และ ดำเนินการขนส่งรถยนต์ ไปที่ประเทศโปรตุเกตุ

ปี: 2554
โครงการ: โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์
ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัทตัวแทน: Dentsu (Thailand) Ltd.
สื่อ: ภาพยนตร์โฆษณา / ถ่ายภาพแคตตาล็อก
สถานที่ถ่ายทำ: ถ่ายภาพยนตร์โฆษณา ที่กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ถ่ายภาพแคตตาล็อก ที่กรุงเทพ ประเทศไทย
เปิดตัวประเทศ: ประเทศไทย