โตโยต้า แคมรี่

ประสานงานสำหรับการ ถ่ายภาพยนตร์โฆษณารถยนต์โตโยต้า แคมรี่, อำนวยความสะดวกในการขนส่งไปที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศ

ปี: 2555
โครงการ: โตโยต้า แคมรี่
ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัทตัวแทน: Dentsu (Thailand) Ltd.
สื่อ: ภาพยนตร์โฆษณา
สถานที่ถ่ายทำ: การถ่ายภาพยนตร์โฆษณา : ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปิดตัวประเทศ: ประเทศไทย