การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์

ด้วยความร่วมมืออย่างดี จาก TRD Thailand Co. Ltd.
ได้วางแผน ออกแบบ และดำเนินการจัดทำคู่มือการขายรถยนต์โตโยต้า โดยมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ การเปรียบเทียบข้อมูล พร้อมจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์โตโยต้า

ปี: 2555
โครงการ: การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
ลูกค้า: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
บริษัทตัวแทน: SET International Inc.
สื่อ: คู่มือการขายรถยนต์
สถานที่ถ่ายทำ: ประเทศไทย
เปิดตัวประเทศ: ประเทศไทย